uitgebreid
kort
prijzen
meer info

Mathieu Dijker wordt op 29 juni 1927 geboren als tweede kind in een Amsterdams gezin van acht waarin muziek en het Katholieke geloof een grote rol spelen. Zijn muzikaal talent wordt al jong herkend door Jos Antoni, dirigent in de kerk De Liefde aan de Bilderdijkstraat waar Mathieu’s eveneens muzikale vader zingt. Mathieu zingt en begeleidt zelfs al soms op orgel in de Willibrorduskerk in het koor van Theo van der Bijl.

Na de lagere school gaat hij naar Brabant, op internaat bij de Assumptionisten in Boxtel. De oorlog woedt dan al, en uiteindelijk gaat Mathieu terug naar Amsterdam in 1944. Maar het gezin is inmiddels over Nederland versnipperd geraakt, en tijdens de hongerwinter moet ook Mathieu naar het platteland om te eten.

Na de oorlog gaat hij terug naar de Assumptionisten in Boxtel. Hij gaat in 1954 in Rome studeren aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra, met orgel en compositie als hoofdvakken, onder andere bij Domenico Bartolucci, dirigent van het koor van de Sixtijnse kapel. Hij behaalt in beide vakken het Magisterium, magna cum laude. In 1960 ontvangt hij samen met zijn studievriend Maurice Pirenne (zie ook: interview met Maurice Pirenne en Mathieu Dijker uit het Brabants Dagblad van 13 juli 1992) de aanmoedigingsprijs voor jonge kerkmuziekcomponisten van de Pascal Schmeits Stichting. Eveneens in 1960 krijgt hij de derde prijs voor de compositie ‘Trio-Suite voor orgel’, bij de orgelcompositiewedstrijd ter gelegenheid van de ingebruikname van het gerestaureerde orgel in de Sint Jacobskerk (Grote Kerk) in Den Haag. In 1962 promoveert hij, aan hetzelfde instituut, summa cum laude op een dissertatie over Grieks-Byzantijnse muziek, bij Prof. Igino Anglès en Prof. Bartolomeo di Salvo.

Hij keert dan terug naar Nederland, en treedt uit als priester, maar blijft sterk verbonden met de Kerk. Hij past zijn kennis van de kerkmuziek toe als dirigent en organist, én hij componeert veel kerkmuziek. Een zeer lange verbinding heeft hij met de kerk van de Augustijnen in Eindhoven, waar hij van 1970 tot en met 2006 een polyfoon en een gregoriaans koor leidt. Daar werkt hij nauw samen met organiste Dorthy de Rooij. En van 1979 leidt tot en met 2009 leidt Mathieu het klein symfonie-orkest Concertino, waar hij ook voor componeert.

In 1975 behaalt hij het praktijkdiploma beiaardspel aan de Amersfoortse Beiaardschool onder Peter Bakker. Ook schrijft hij werken voor beiaard. Vijf maal valt hij in de prijzen bij concours voor beiaardcomposities in Mechelen. Dijker werkt in het muziekonderwijs, eerst aan middelbare scholen en daarna gedurende langere tijd aan het Utrechts Conservatorium (van 1975 tot en met 1986), als docent algemene vakken (solfège, harmonieleer en contrapunt, en analyse) en gregoriaans.

Mathieu richt in 1990 het vrouwenkoor Voci Bianche op. Met een wisselende samenstelling van maximaal 12 zangers brengt Voci Bianche gevarieerde programma’s op hoog niveau, waarbij telkens het gregoriaans een betekenisvolle rol speelt. Mathieu ziet hier de kans al zijn kennis en kunde op het gebied van gregoriaans toe te passen, ook in relatie tot zijn studies naar de Grieks-Byzantijnse muziek. Ook componeert hij verschillende werken voor Voci Bianche.

Het oeuvre van Dijker is breed, zoals de catalogus Opera Omnia laat zien: muziek voor orgel, beiaard, kleinere of grotere ensembles, liederen, missen, enzovoort. Zijn idioom ontwikkelt zich in vrije modale richting tot een melodisch en dissonantenrijk contrapunt binnen een in den brede toch consonant veld. Hij ontvangt in 2004 een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) en in 2006 een Pauselijke onderscheiding (Ridder in de Orde van de Heilige Paus Sylvester).

Mathieu Dijker overlijdt op 11 juni 2018 in Heeze.

[klik op de afbeeldingen voor een vergroting]

29 augustus 1944

Internaat van de Assumptionisten in Boxtel

In Rome (februari 1955)Met Domenico Bartolucci en Maurice Pirenne in Utrecht in 1963

Met het koor Maria Regina (Boxtel)

Met kamerorkest Concertino in Geldrop in 1989

Orgelconcert St Jan Den Bosch, 16 augustus 1997

Met Musica Sacra in de Paterskerk in Eindhoven, afscheidsconcert op 23 april 2006

6 augustus 2008
×